RODO

Ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe, to zbiór informacji o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej; nazwisko i imię, identyfikator internetowy (ID), unikalny numer urządzenia oraz IP, dane o lokalizacji oraz e-mail i numer telefonu.

2. Dane osobowe zostały pozyskane w wyniku wypełnienia i przesłania formularza znajdującego się pod adresami: https://balbinio.pl, albo na wskutek wysłania sms, maila, albo na wskutek zgłoszenia telefonicznego lub po podpisaniu umowy/zlecenia/zamówienia, które wynika z oferty proponowanej przez Sklep.

3. Wyłącznym i jedynym Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane dane osobowe, jest: AlfaMedial Agata Bartoszek, Osiedle Bohaterów Września 79A/16, 31-621 Kraków, NIP: 6771425568- https://alfamedial.com/kontakt.

4. Celem przetwarzania danych Kupującego przez Sprzedawcę, podanych przez Kupującego w związku z zakupami w Sklepie, jest realizacja zamówień. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest: umowy sprzedaży/zlecenia/zamówienia lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do zawarcia umowy sprzedaży/zlecenia/zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), ciążący na Sprzedawcy obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Przekazanie danych osobowych, o których mowa powyżej, jest jednoznaczne z wyraźnym życzeniem realizacji przedsięwzięcia, które jest niezbędne do rzetelnego wykonania zakresu umowy sprzedaży/zlecenia/zamówienia, w tym w szczególności do:
a. umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną;
b. obsługi zgłoszeń i zleceń, które są kierowane do Sklepu w sposób, o którym mowa powyżej;
c. kontaktowania się w celach związanych ze świadczeniem usług z zakresu zleconych działań.

6. Wszystkie prawa wynikające z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu do swoich danych, sprostowania oraz usunięcia danych (zgodnie z zapisami umowy/zlecenia/usługi), ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, są dostępne i możliwe do zrealizowania po przesłaniu zgłoszenia za pomocą formularza znajdującego się pod adresem www: https://balbinio.pl/kontakt.

7. Dane przetwarzane będą w czasie określonym w umowie/zleceniu i przetwarzanie to będzie trwało w możliwie najkrótszym czasie. Dane mogą również być przetwarzane dłużej niż zakłada umowa/zlecenie/usługa, mimo sprzeciwu, jeśli będzie to uzasadnione, np. brakiem rozliczenia nadpłaty. Wówczas przetwarzanie danych może trwać dłużej. Dodatkowo, przepisy prawa wymagają przetwarzania danych dla celów podatkowych i rachunkowych, np. w celu wystawienia faktury.