Od 1. stycznia 2023 roku zaczną obowiązywać nowe zasady dotyczące rękojmi, tym samym polskie prawo w tym zakresie zostanie dostosowane do unijnych dyrektyw:
– zgodność z umową towaru kupionego przez konsumenta od przedsiębiorcy – Dyrektywa (UE) 2019/771
– zgodność z umową usług i treści cyfrowych kupionych przez konsumenta od przedsiębiorcy – Dyrektywa (UE) 2019/770.
Co się zmieni? Wprowadzono nowy termin: zamiast “rękojmia” – “brak zgodności towaru z umową”. Dla relacji pomiędzy przedsiębiorcami, pojęcie “rękojmia” pozostaje bez zmian.

Podobne wpisy