Zwroty i reklamacje

Aby zwrócić produkt albo wnieść reklamację, użyj stosowanego formularza i zapoznaj się z pytaniami dotyczącymi procedury
zwrotu lub reklamacji.

Pobierz formularz odstąpienia od umowy

Zwrot zakupionego towaru jest możliwy do 14 dni od daty otrzymania zamówionego produktu. 

Koszt przesyłki zwrotnej ponosi Klient, który także odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Aby odstąpić od umowy i zwrócić zakupiony towar, należy wydrukować, wypełnić i podpisać formularz zwrotu i przesłać skan na e-mail: sklep@balbinio.com lub oryginał wraz ze zwracanym produktem/produktami na adres:
AlfaMedial|Os. Bohaterów Września 79a/16|31-621 Kraków.

Tak, do paczki z podpisanym formularzem i zwracanym produktem/produktami należy dołączyć paragon lub fakturę.

Zwracany towar powinien być:
– zapakowany w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie,
– przesłany za pośrednictwem firmy kurierskiej lub przesyłką Poczty Polskiej; tylko i wyłącznie na ww. adres siedziby firmy.

Produkty należy przesłać na adres: AlfaMedial|Os. Bohaterów Września 79a/16|31-621 Kraków.
Przesyłki kierowane do innych miejsc niż wskazany powyżej oraz przesyłki za pobraniem – nie będą odbierane.

Zwrot środków, czyli kwota za towar + kwota za najtańszą dostępną w Sklepie przesyłkę, będzie realizowany w ciągu 14 dni od daty odebrania zawracanego towaru przez Obsługę sklepu. Zwracany towar nie powinien posiadać jakichkolwiek uszkodzeń lub oznak użytkowania i musi być kompletny.

Jeśli kompletnie uzupełnione oświadczenie o odstąpieniu od umowy wraz z zachowaniem terminu zostanie przesłane na właściwy e-mail, to Sklep zwraca poniesione przez Użytkownika koszty, z wyjątkiem sytuacji, jeśli Użytkownik wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy, zwykle oferowany przez Sklep, wówczas kwota zwrotu, to kwota za towar, powiększona o różnicę między najtańszym oferowanym przez Sklep sposobem dostarczenia zamówionego Towaru, a wybranym przez Użytkownika.

Generalnie nie można zwrócić produktów, które były gratisami lub były dodatkami do innych produktów, nie można zwrócić produktów elektronicznych, czyli voucherów oraz kart podarunkowych Balbinio.

W celu złożenia reklamacji, należy: wydrukować, wypełnić i podpisać formularz zwrotu, a następnie przesłać skan na e-mail: sklep@balbinio.com

Po przesłaniu Formularza reklamacji, Obsługa sklepu skontaktuje się mailowo z Klientem i w zależności od oczekiwań Klienta, może poprosić o:
a. uzupełnienie dokumentacji poprzez przesłanie zdjęć,
b. przesłanie reklamowanego towaru do Sklepu wraz dowodem zakupu, który powinien być właściwie zapakowany, w sposób zapewniający odpowiednią ochronę podczas transportu.

Tak, można, wówczas należy wydrukować Formularz reklamacyjny, wypełnić go i podpisać, a następnie przesłać na adres: 

AlfaMedial|Os. Bohaterów Września 79a/16|31-621 Kraków.

Koszty związane z przesyłką Formularza reklamacyjnego ponosi Klient i nie podlegają zwrotowi.

 

Tak, do paczki z podpisanym formularzem i zwracanym produktem/produktami należy dołączyć paragon lub fakturę.

Koszt przesyłki reklamowanego towaru ponosi Klient. Jeśli reklamacja zostanie uznana za zasadną, to Sklep zwróci koszty poniesione przez Klienta. 

Jeśli reklamacja zostanie uznana za zasadną, to zostanie zwrócona cała kwota związana z nadaniem przesyłki. Należy zachować dokument (paragon/faktura) potwierdzający kwotę poniesionych kosztów związanych z przesłaniem reklamowanego produktu, który został wystawiony przez usługodawcę/firmę kurierską.

Tak, można, wtenczas postępowanie jest następujące; po przesłaniu reklamowanego produktu, w momencie stwierdzenia wadliwości produktu, która powstała bez winy Klienta, zostaje przesłany taki sam lub podobny produkt, a wszystkie koszty związane z przesyłką ponosi Sklep.

Generalnie nie można wnosić reklamacji na produkty, które były gratisami lub były dodatkami do innych produktów.